Om Kongressen

Vi har gleden av å invitere alle medium, medium i utvikling og andre spirituelt interesserte til Medium Kongressen som arrangeres for 4. gang.

Formål:
Bidra til utvikling av det spirituelle miljøet i Norge mot fremtidens krav og muligheter.

Mål:
Samle bransjen og skape en felles forståelse av dagens tilstand og en felles visjon for fremtiden.

Vi skal presentere foredragsholdere som er dyktige på sitt felt, og bidra til debatt rundt kvalitetssikringen av mediumskap. Her samles foredragsholdere fra flere land som deler av sin mangeårige erfaring og kompetanse. Vi som arrangører ønsker å sette fokus på kunnskap, trygghet, seriøsitet, latter, glede, fellesskap, innsikt, kvalitet og utvikling for alle medium i Norge og Norden.

Foredrag 2016:
• Aase-Hilde Brekke: Tibetanske metoder
• Andreas Nærlie: Transe – Muligheter og utvikling
• Åsa S. Hebnes: Lov om alternativ behandling
• Therese Marie Myrtveit Hussein: Sittinger
• Wenche Tømmervik: Chöd og eksorsisme – Har det noe med mediumskap å gjøre?
• Anders Åkesson: Foredrag om Fox Sisters
• Suzanne Kirkvaag Reppe: Foredrag om Hilma af Klint

Workshops 2016
• Therese Marie Myrtveit Hussein:
• Wenche Tømmervik:
• Anders Åkesson:

Aktiviteter 2016:
• Anders Åkesson – Fysisk seanse NB! TILLEGGSVALG

Kom og møt dine kollegaer, vær med på et kunnskapsløft og form bransjen for fremtiden.

Om Mediumskap

Et medium – en som står i mellom – en person som gjennom sansene formidler beskjeder fra “Den Andre Siden” (avdøde personer).

Gjennom å benytte sansene får vi opp begrep som:
• Klarsynt – personen får opp bilder for det indre øyet.
• Klarhørt – personen fornemmer stemme for det indre øret.
• Klarfølt – personen sanser i kroppen smerter, følelser, kroppsfasonger m.m.
• Klarlukt – personen kan lukte odører tilhørende ånden.
• Klarsmak – personen kan fornemme smak tilhørende åndens liv.
• Klartalt – inspiret tale – personen “bare vet” hva han/hun skal si.

Hva jobber medium med i dag?
• Konsultasjoner – pårørende får “prate med” sine egne avdøde venner og slektninger fra den andre siden.
• Politiet – søk etter savnede mennesker og dyr.
• Politiet – kriminalsaker, der informasjonen blir gitt videre til etterforskning.
• Undervisning – grupper og kurs.
• Coaching – livsveiledning.
• Behandlinger – healing og andre behandlingsformer.
• Kunst – mange medium er kreative kunstnere.
• Seanser – stå på en scene og gir meldinger til enkelte av publikum fra avdøde.
• Kanaliseringer – meldinger fra den andre siden, uten beviselig “avsender” m.m.

© Copyright 2016 - Medium Kongressen